Bontonček v medijih

Logaške novice, april 2014, št.4, str.33
Bogataj, Metka: Bontonček: otroci so se učili življenja z ovirami​

www.slepislabovidni.blogspot.com, 03.01. 2013
Vertačnik, Viki: Bontonček se predstavi​

Ljubljana, december 2012, št. 10, str. 44, 45
Vertačnik, Viki: ​Bontonček se predstavi

Vzgoja (Prostovoljno delo), december 2012, letn. XIV, št. 56, str. 42-43
Vertačnik, Viki: ​Projekt Bontonček
"Sopotnik skozi proces vzgoje in izobraževanja"

​Nedeljski dnevnik, 02.12. 2012, št. XY, str. 8
Černoga, Meta: ​Zakaj je pa ta gospa na vozičku?​​​
»Kako so otroci spoznavali življenje hendikepiranih. Otroci še nimajo razvitih negativnih stereotipov, ki jih velikokrat opazimo pri starejših, zato projekt Bontonček, ali kako biti prijatelj z vsemi, izvajajo v osnovnih šolah, najpogosteje v prvi triadi.«​