Terezija Vrhunc

Terezija Vrhunc

Moj odnos do hendikepa je nekako drugačen, kot ga običajno srečujem pri drugih. Vedno sem ta svoj odnos, svoja čutenja in tudi svoje življenje delila z drugimi ljudmi. Želela sem, da bi odkrili nove dimenzije hendikepa, da bi odkrili tisto jedro življenja, ki je očem nevidno. Želela sem, da bi videli mene, ne mojega vozička.Kdo ima moč spreminjati miselnost ljudi, podirati predsodke in stereotipe? Mi sami, ki hendikep živimo in ga s svojim neodvisnim življenjem presegamo.Ker imam rada ljudi in prav posebej otroke, mi je v veselje, da lahko sodelujem pri Bontončku. Vem, da otroci hitro prestopijo prag zunanjega in vstopijo v jedro, kjer spoznavajo tisto, kar je očem nevidno.Vstopati v svet otrok, deliti svoje življenje z njimi in jih vzgajati je zame nekaj svetega.

Nazaj