Metode dela

Na tem mestu predstavljamo metode, vaje in postopke s pomočjo katerih skušamo udeležencem naših delavnic čimbolj približati tematiko:

Predstavitev udeležencev na neobičajen način: z zavezanimi očmi.

Predstavitev terminologije povezane z vsebinami delavnice: hendikepirani, invalidi, različni, drugačni, normalni.

Predstavitev ustreznega načina nudenja pomoči.

Pogovor z osebo z lastno izkušnjo hendikepa: o vzrokih za nastanek hendikepa; o načinih, kako se ustrezno vedemo ob srečanju z hendikepiranimi; o tem, kako se nehendikepirani počutijo ob srečanju s hendikepirano osebo; o spoštovanju različnosti med ljudmi; o načinih, kako posamezne osebe delajo enake stvari na različne načine; o prilagoditvah, ki jih potrebujejo hendikepirani; o ovirah, ki jih hendikepirani srečujejo v okolju; o ovirah, ki jih ustvarjajo nehendikepirani zaradi nepozornosti in pomanjkanja informacij; o načinih, kako premagovati ovire v okolju.

Igra vlog: kako je biti osebni asistent; kako se na ustrezen način ponudi pomoč; kako neustrezno/ustrezno odreagiramo v določenih situacijah; rokovanje z nekom, ki ne vidi; risanje in pisanje z zavezanimi očmi; risanje iz pisanje z roko s katero običajno tega ne delamo.

Izkustvene vaje: premagovanje ovir na poligonu v primeru slepote in/ali gibalne oviranosti; uporaba tehničnih pripomočkov (voziček, bela palica); priprava jedi z zavezanimi očmi; priprava mize in serviranje jedi z zavezanimi očmi; hranjenje druge osebe, ki ne more uporabljati rok; hranjenje z zavezanimi očmi; uporaba različnih čutil, ki lahko nadomestijo vid pri prepoznavanju živil in različnih predmetov; uporaba prilagojenih družabnih iger; izdelovanje prilagojenih iger.

Kvizi znanja na temo hendikepa.

Fotografije osebne asistence: prikaz osebne asistence in razbijanje stereotipov. Udeleženci opišejo fotografijo, drugi akterji pa jo uprizorijo.

Orientacija v prostoru: udeleženci z zavezanimi očmi se s pomočjo opisa prostora poskušajo orientirati v njem.

Uporaba zvoka: udeleženci slišano poskušajo opredmetiti (npr. zvonec na kolesu in podobne prepoznavne zvočne predmete) in opisati asociacijo zvoka.