Ponudba za izvajanje delavnic »Bontonček«

Spoštovani!

V YHD – Društvu za teorijo in kulturo hendikepa izvajamo delavnice Bontonček. Z njimi želimo razvijati vrednote kot so: solidarnost, prijateljstvo, spoštovanje in upoštevanje različnosti. Na delavnicah predstavimo našo knjižico Bontonček in seznanimo udeležence z življenjem hendikepiranih. Delavnice temeljijo na pogovoru in udeleženci lahko vprašajo karkoli jih zanima. Preko različnih dejavnosti se udeleženci vživijo v najrazličnejše situacije, ki jih doživlja hendikepirani. Med izvajalci nas je večina takih z lastno izkušnjo hendikepa, kar daje delavnicam še posebno dodano vrednost.

Na delavnico prinesemo 2 izvoda knjižice Bontonček in ga pustimo vaši instituciji. V želji po več izvodih Bontončka jih lahko po ceni 6 EUR/izvod naročite v našem društvu. Knjižica Bontonček je zasnovana tako, da je namenjena mlajšim, čeprav je njeno sporočilo namenjeno prav vsem. V društvu YHD intenzivno pripravljamo sorodno knjižico, ki bo namenjena odraslim.