• YHD
  • Društvo za teorijo in kulturo hendikepa

Kdo smo

Društvo YHD

Društvo sestavljamo hendikepirani posamezniki in posameznice, ki verjamemo in delujemo po filozofiji neodvisnega življenja. Združeni smo v svoji različnosti, da bi lažje dosegali cilje. Ne nasedamo retoriki zdravega načina življenja, logiki varstva in skrbi, izogibamo se pokroviteljskim praksam dobrodelnosti ter usmiljenja. Predvsem pa ne dovolimo več, da bi si kdo vzel pravico ali se čutil poklicanega, da govori za nas, namesto nas in v našem imenu. Hendikep razumemo kot socialni status, ki se ga pripiše vsakomur, ki v nekem trenutku ali v določeni družbi, izpade iz obstoječih definicij in sprejetih norm. Hendikepiran posameznik se tako znajde v določenih družbenih razmerjih, ki ga potiskajo in držijo v depriviligiranem položaju. Zato ga mora in more preseči.​

Zadnje novice

Poslanka Jana Jenko kot osebna asistentka

Poslanka Desus Jana Jenko je bila nekaj ur osebna asistentka pri ga. Jani Kermanuer. Jana ima multiplo sklerozo in s pomočjo osebne asistence živi doma; “lahko sem mati, gospodinja in v prvi vrsti jaz kot jaz”.

Beri naprej ...

2015 od YHD

Zahvala za podporo dobrodelnemu koncertu za Neodvisno življenje hendikepiranih društva YHD

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje in vso izkazano podporo našemu društvu in našemu programu »Neodvisno življenje hendikepiranih«. Tako smo z vašo pomočjo lahko izvedli dobrodelni koncert skupine Katalena, ki se je zgodil 14.junija 2015 v dvorani 1. slovenske vlade v Ajdovščini. Sredstva od prodanih vstopnic bomo namenili izvajanju osebne asistence pri naših uporabnikih.

 

Beri naprej ...

2015 od YHD (0 komentarjev)

Razstava za gibalno in senzorno ovirane

Društvo YHD za teorijo in kulturo hendikepa sodeluje pri projektu slovenskih muzejev Dostopnost. Ker me problematika zelo zanima, bi rada opozorila na razstavo, ki s svojo izvedbo v veliki meri rešuje težave gibalno in delno tudi ,senzorno oviranih oseb pri ogledu predstavljenega gradiva.

Razstava 1001 izum prikazuje odkritja zlate dobe islamske civilizacije in njene prelomne vplive na področja znanosti, tehnologije in kulture.

Beri naprej ...

2015 od YHD (0 komentarjev)

Poslanka Vesna Vervega kot osebna asistentka

Poslanka SMC Vesna Vervega se je preizkusila v vlogi osebne asistentke pri Branku Šenkišu. Branko Šenkiš ima 50 let. Po končani srednji šoli se je posvetil poklicu policista, ki ga je rad opravljal, saj je rad delal z ljudmi in jim pomagal. Že od malega tudi rad prepeva in igra na harmoniko, tako je pri 30-tih kupil prvo klaviaturo in začelo se obdobje glasbenih nastopov. Do nesreče, ki se mu je zgodila leta 2004, se jih je zvrstilo okrog 1200, leta 2003 pa je posnel svoj prvi in edini lastni CD. Po nesreči je ostal tetraplegik.

Beri naprej ...

2015 od YHD

Dobrodelni koncert skupine Katalena

Dobrodelni koncert za Neodvisno življenje hendikepiranih društva YHD, v nedeljo 14. junija ob 20.30 v Ajdovščini, v Dvorani prve slovenske vlade

Namen koncerta:
Zaradi nenehnih težav s financiranjem programa osebne asistence je namen koncerta zbiranje denarnih sredstev za plače asistentk-ov,osveščanje javnosti o osebni asistenci kot osnovni človekovi pravici in o pravici do osebne asistence in neodvisnega življenja, ki nam pripadata tudi po Konvencij združenih narodov o pravicah invalidov.

Beri naprej ...

2015 od YHD (0 komentarjev)