• YHD
  • Mednarodni programi

Mednarodni programi

ENIL

Prenos znanja in dobrih praks poteka tudi izven meja Slovenije. Društvo YHD svoje znanje širi in deli v različnih mednarodnih projektih in aktivnostih:

Evropska mreža za neodvisno življenje

ENIL

ENIL - European Network on Independent Living = Evropska mreža za neodvisno življenje je vseevropska mreža, ki združuje posameznike in organizacije posameznikov z različnimi vrstami henikepa s člani po vsej Evropi. ENIL deluje kot forum za hendikepirane posameznike, organizacije, ki promovirajo neodvisno življenje in njihove nehendikepirane zaveznike. ENIL predstavlja gibanje hendikepiranih za spoštovanje človekovih pravic, socialno vključevanje, ki temelji na solidarnosti, medsebojni podpori, deinstitucionalizaciji, demokraciji, samo-zastopanju in samoodločbi posameznika.
ENIL promovira enake možnosti za vse hendikepirane in se bori proti diskriminaciji v Evropi. ENIL ob tem naslavlja tudi problem premajhne zastopanosti oseb z različnimi hendikepi v procesih odločanja o Evropski socialni politiki, kot tudi v družbi nasploh.

Definicije ključnih pojmov s področja neodvisneg življenja.

ENIL Newsletter

Naloge ENIL-a

Promocija filozofije neodvisnega življenja hendikepiranih tako med hendikepiranimi, zainteresirano javnostjo, nacionalnimi oblikovalci politike, državnimi uradniki, kot tudi med mednarodnimi organizacijami, kot so Evropska unija, Svet Evrope in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OSCE); Razvoj ideje, načel in definicij temeljnih pojmov s področja neodvisnega življenja.
Promocija in razvoj centrov za neodvisno življenje v Evropi in večanje solidarnost in mreženja med njimi;
Izvajanje izobraževanjin spodbujanje aktivnosti ozaveščanja na evropskem nivoju; Zastopati organizacije neodvisnega življenja in gibanj za neodvisno življenje na evropskem nivoju in v drugih evropskih organih in organizacijah (European Disability Forum, Disabled People's International in druge)
Boj proti socialni izključenosti in diskriminaciji skozi politike, ki promovirajo neodvisno življenje hendikepiranih. Narediti instrumentalni okvir neodvisnega življenja za končanje diskriminacije proti hendikepiranim osebam v Evropi;
Težnja k  sprejemu socialnega modela hendikepa (z upoštevanjem neodvisnosti ter samo-odločanja posameznika) s premagovanjem ovir medicinskega modela.

Aktivnosti

Okrepitev in razširitev mreže za neodvisno življenje. Regionalna poletna šola neodvisnega življenja / IL Academy. Pozivanje k udeležbi in udeležba na Freedom Drive 2013. Regionalna srečanja in okrogle mize v nekaterih državah v regiji. Identificiranje novih kontaktov v državah v katerih kontakt še ni bil vspostavljen ter povečanje števila kontaktov v državah v katerih sodelovanje že poteka. Opozarjanje na slabosti in pričakovanja uporabnikov ter promoviranje načel neodvisnega življenja. Odzivanje na zakonodajne predloge na način, da bi bila vsa sprejeta zakonodaja s tega področja v skladu s Konvencijo ZN o pravicah hendikepiranih in načeli ENIL. Lobiranje pri nosilcih odločanja za implementacijo Konvencije ZN o pravicah hendikepiranih. Prizadevanje za jasno opredelitev, kaj je osebna asistenca, da ne bo prihajalo do zlorabe pojma. Sodelovanje z ENIL in drugimi državami v regiji ter uporabniki pri prizadevanjih za EU Direktivo o neodvisnem življenju. Prispevanje člankov, intrvjujev in drugih informacij za spletno glasilo in spletno stran. Identifikacija primerov dobrih in slabih praks, mladih aktivistov/ vzornikov. Ozaveščanje o pomenu deinstitucionalizacije. Participacija pri drugih kampanijah na temo neodvisnega življenja in človekovih pravic. ​Ozaveščanje o neodvisnem življenju in osebni asistenci, ki mora postati priznana kot človekova pravica, ki temelji na individualnih potrebah in širjenju primerov dobrih praks o dostopnosti na splošno. Vzpostavitev sodelovanja med regionalnim koordinatorjem in nadzornim organom za implementacijo konvencije ZN.