Dopis političnim strankam in listam

od YHD (0 komentarjev)

Ljubljana, 18.6.2014

Spoštovani!

Smo uporabniki in uporabnice programa »Neodvisno življenje hendikepiranih«, ki se izvaja v okviru YHD Društva za teorijo in kulturo hendikepa in hočemo živeti neodvisno življenje. V našem vsakdanjem življenju zaradi svojega hendikepa potrebujemo pomoč v obliki osebne asistence. Osebna asistenca nam pomeni osnovno storitev, ki nam omogoča svobodo izbire, enake možnosti, neodvisnost in enakopravnost na vseh področjih družbenega ter hkrati izhod iz položaja pasivnega “oskrbovanca” in možnost aktivnega in polnopravnega državljanstva. Osebna asistenca pomeni pomoč pri negi, spremstvu, pomoč pri branju slepim, pomoč pri komunikaciji, vključuje pomoč pri gospodinjskih opravilih in spremstvu ter je odvisna od stopnje in vrste hendikepa ter potreb, ki jih posameznik ima.

To preprosto pomeni, da hočemo živeti v svojih domovih; izven zavodov in ne v domovih za ostarele, bivanjskih skupnostih ter drugih institucionaliziranih ter segregiranih namestitvah, ki so posebej za nas sistemsko predvidena in znatno financirana. Kaznovani in diskriminirani smo zgolj iz “krivde”, da smo označeni in obravnavani kot invalidi.

Smo tudi državljani in državljanke ter nenazadnje volivci in volivke, a v praksi so nam mnoge osnovne človekove in državljanske pravice dejansko zanikane ali onemogočene. Naša pravica in dolžnost ter istočasno tudi naša zahteva do vas je, da nam omogočate in zagotovite pogoje za neodvisno življenje s tem, da se uzakoni pravica do osebne asistence. Ta pravica je zapisana v 19. členu ZN Konvencije o pravicah invalidov. Slovenija je konvencijo ratificirala že leta 2008, a dejansko ni bila nikoli implementirana, saj jo politika skrbno in načrtno ignorira, da bi skozi ustrezno zakonodajo zaživela v praksi.

Leta 2012 smo preko ljudske iniciative zbrali 7.000 podpisov Zakona o osebi asistenci, ki so ga poslanci zavrnili in hkrati obljubili, da do konca istega leta resorno ministrstvo (MDDSZ) predlaga v proceduro “primernejšo” različico. Danes se šteje leto 2014 in MDDSZ se je počasi res lotilo nove verzije in sicer poskuša se združiti Zakon o dolgotrajni oskrbi in Zakon o osebni asistenci, uveljavitev le-tega se premika v leto 2016.

Prosimo, da nam odgovorite na spodaj zastavljena vprašanja, ki jih bomo objavili na spletni strani www.yhd-drustvo.si
in jih poslali v vednost tako uporabnikom ter tudi zaposlenim osebnim asistentom.

  • Kako si v vaši stranki prizadevate za uveljavljanje enakih možnosti?
  • Poznate trenutno ureditev storitve osebne asistence; in ali se vam zdi primerna ter zadovoljiva (prosimo konkretizirajte + in-)?
  • Poznate način financiranja trenutnih programov?
  • Poznate vsebino in razsežnost ZN Konvencije o pravicah invalidov?
  • Kaj konkretno bi iz konvencije v vaši stranki implementirali prioritetno?
  • Kako in kdaj si predstavljate napovedati sistemsko ureditev pravice do osebne asistence?
  • Poznate problematiko netransparentnega in diskrimatornega financiranja invalidskih organizacij s strani FIHO?
  • V čem je problem in kako bi ga v vaši stranki reševali, če sploh?
  • Kako nagovarjate naše uporabnike, ki jim je osebna asistenca življenjskega pomena in so povsem odvisni od tuje fizične pomoči ter v strahu nad at hoc rešitvami ali celo ukinitvijo obstoječih programov?

Za vaše konkretne in jasne odgovore se vam že v naprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Predsednik YHD
Emil Bohinc

Nazaj

Dodaj komentar