Osebna asistenca

Osebna asistenca

Neodvisno življenje je osrednja tema in posebna storitev znotraj ZN Konvencije o pravicah invalidov.

Tako 19. člen opredeljuje Neodvisno življenje in vključenost v skupnost. Govori o tem, da morajo hendikepirani posamezniki imeti, enako kot drugi, možnost izbrati stalno prebivališče in se odločiti, kje in s kom bodo živeli; če za neodvisno življenje potrebujejo pomoč, pa morajo imeti pravico do osebne asistence. Vir: Camilla Parker and Luke Clements: The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: a New Right to Independent Living?, European Human Rights, Law Review, Issue 4, 2008, Sweet & Maxwell ltd.

Delovanje držav pa mora iti v smeri zagotavljanja te pravice. Namen Konvencije o pravicah invalidov ni v ustvarjanju novih pravic, ampak dopolnjuje že obstoječe človekove pravice in razjasnjuje dolžnosti in legalne obveze držav podpisnic, da spoštujejo in zagotovijo hendikepiranim osebam enakopravno uživanje vseh človekovih pravic. No 14 – 2007, United Nations, October 2007.

Termin »neodvisno življenje« je koncept, ki izhaja iz delovanja hendikepiranih oseb, ki si prizadevajo za zagotavljanje »enakih možnosti in polno participacijo v družbi kot enakopravni državljani.  European Community living Newsletter Issue No. 2 Jim Elder- woodward, »From the Rolling Quads to Direct payments«, November 2006, p.3

Preberite si Zgodbe uporabnikov o osebni asistenci

Romana Šteblaj

Gospodinja

Športnica

Profesor

Kino