Jožica Štrumbelj

od YHD (0 komentarjev) Jožica Štrumbelj

Fotokopija vabila za prevzem stanovanja

Stanovanje pomeni zame prelomnico v mojem življenju, s katero se mi je zgodila zasebnost in dostojanstvo, vse tisto, kar je za vsakogar samoumevno.

Večino življenja sem zaradi invalidnosti preživela v instituciji. A moja vizija življenja je bila vedno živeti izven institucije. Življenjske razmere, v katerih sem bivala, so me omejevale pri najosnovnejših življenjskih funkcijah. V instituciji smo ljudje razčlovečeni, saj nam je odvzeta vsakršna zasebnost in dostojanstvo. Človek kot posameznik ima v instituciji tudi pri najosnovnejših stvareh zelo malo vpliva na svoje življenje. Z bivanjem v instituciji je zapečatena človeška prihodnost, kar zame osebno pomeni vegetiranje in osebnostno smrt, tam ni perspektivnega življenja. Zagotavljanje enakih možnosti, ki naj bi vključevalo in upoštevalo ustavne pravice posameznikov, je namreč ustavna kategorija, ki je še tako prefinjeno zastavljen sistem ter human odnos v institucijah (sicer to ni) ne more nadomestiti.

Leta 2007 sem se prijavila na razpis Stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za neprofitno stanovanje in se leta 2008 uvrstila med najemnike neprofitnega stanovanja ter postala uporabnica programa osebne asistence. Želela bi vam sporočiti, da nam osebna asistenca pomeni avtonomno in samostojno odločanje o svojem lastnem življenju, skratka, početi vse tisto, kar je za nehendikepirane ljudi, državljanke in državljane samoumevno. Osebna asistenca je za nas, hendikepirane osebe, življenjskega pomena. Osebna asistenca pomeni nam, ki pomoč potrebujemo, osnovo preživetja, je naša eksistenca, saj nam le-ta predstavlja življenje v polnem pomenu besede, torej človeka vredno življenje. Brez osebne asistence bi večina uporabnikov bila obsojena na institucije, ki so danes v večji meri le še hiralnice.

Posameznik z zagotovitvijo enakih možnosti namreč pridobi tudi pripadajoče dolžnosti. Iz pasivnega prejemnika postane aktivni član družbe, z vsemi posledicami, ki jih to prinaša. Kljub temu ne želim sedanje življenje zamenjati z nekdanjim bivanjem v razmerah doma starejših občanov.

Osebna asistenca zame pomeni prelomnico v mojem življenju, povsem novo življenje. Odslej imam možnost uresničevati večji del svojih potreb in želja. S pomočjo osebne asistence imam več možnosti odločati o svojem življenju in s tem prevzeti nase tudi vso odgovornost. Postala sem vsaj v pretežni meri enakopravno vključena v proces odločanja o svojem življenju. To mi omogoča zasebnost, dostojanstvo ter kakovostnejše življenje. Načelo enakih možnosti je povezano z načelom enakih pogojev. Naklonjenost individualnim potrebam neposredno vpliva na kakovostno spremembo organiziranosti dela in življenja. Posamezniku je osebna asistenca v pomoč glede na njegove potrebe.

Od nekdaj si prizadevam za življenje, ki bi pripomoglo k dobremu počutju, za življenje, ki temelji na individualnih potrebah in željah in ne na omejitvah, na zasebnosti in na kvaliteti bivanja. Z osebno asistenco danes lahko uresničujem svoj življenjski sen.

Nazaj

Dodaj komentar