YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
Neubergerjeva 7, Ljubljana,
Pisarna: Grablovičeva 62, Ljubljana
Tel: +386 1 521 22 77; mobile: +386 51 435 296
Fax: +386 1 521 22 88
Email: yhd-drustvo@yhd-drustvo.si
IBAN: SI56 0201 1005 0155 707,
Bank: NLB d.d., SWIFT: LJBASI2X

Bontoncek 

 

Kje smo?

Pisarna društva YHD: Grablovičeva 62

zemljevid

Klub SOT 24,5, Masarykova 24, Metelkova mesto

zemljevidČasovna banka Slovenije

Vabljeni

na Predstavitev ČASOVNE BANKE SLOVENIJE, v Klubu SOT 24,5,

Metelkova mesto, stavba Lovci, 29. 9. 2010 ob 19.00 uriOb predstavitvi bo potekalo tudi srečanje članic in članov časovne banke in nekateri med njimi bodo demonstrirali svoje spretnosti in ponujali storitve (popravljanje koles, oblikovanje balonov, … in morda še kaj)

Na tem mestu se boste lahko tudi vpisali v ČBS in dobili izkaznico (prinesite sliko)


KAJ JE ČASOVNA BANKA?

»Časovno bančništvo je specifičen način prostovoljnega povezovanja in odelovanja ljudi, ki temelji na menjavi storitev, znanj in spretnosti. Menjava ni finančna in poteka med večjim številom ljudi.

Ne temelji torej na menjavi: jaz tebi ti meni, ampak jaz tebi ti njej, ona meni in tako naprej vse do meja tistih, ki se odločimo za članstvo v banki.

Idejni oče Časovnega bančništva (time-banking) je prof. Edgar Cahn ustanovitelj in predsednik društva Time Dollar USA), ki je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja razvil nov pristop k socialni državi in družbeni pravičnosti. Njegov pristop spreminja prejemnike socialnih storitev v sočasne oustvarjalce le-teh.

Gre za sistem, ki deluje na načelih vzajemnosti, soustvarjanja in enakosti. Vzajemnost spreminja ustaljeni pogled na prostovoljno delo, saj pripravljenost
na »soustvarjanje« predpostavlja dvo ali več smerni tok vzajemne pomoči.

To pojmovanje spreminja klasično dobrodelnost, ki zgolj »daje«, v menjavo storitev. Pri tem vsa znanja in vse spretnosti vrednoti/ceni enako – ena ura dela je vedno ena ura dela! S tem pristopom posameznice in posamezniki ob prevladujoči tržni menjavi vzpostavljamo sfero menjave in povezovanja, ki je preprosto drugačna in ne zapade krizi, ko se v njej znajde tržna ekonomija.

Časovna banka je v tehničnem delu točka, ki aktivno omogoča povezovanje konkretnih ponudb in povpraševanj po storitvah, znanju in spretnostih; je neke vrste »časovna posredovalnica« ali »menjalnica«. Ob že utečenih oblikah blagovne in storitvene menjave ter ob ustaljenih načinih sobivanja ljudi:


a) Omogoča:
- izmenjavo storitev in uslug med članicami in člani skupnosti, ki so vključeni v mrežo;
- prostor, ki enako vrednoti neformalno izkazana in formalna znanja ter spretnosti (ura dela je vedno ura dela);
- opravljanje in menjavo storitev, znanja in spretnosti, ki ne poteka po načelih »darovanja« in tudi ne po načelu denarne nagrade za opravljeno delo;
- članicam in članom opravljati koristno, želeno, potrebno delo in ko/če potrebujejo storitev ali pomoč pri opravilu, za katerega sami nimajo znanja, spretnosti, časa ali pa bi se ga le radi priučili, pomoč sočlanov/sočlanic;- članicam in članom omogoča koristno sodelovanje z drugimi v njihovi skupnosti;
- enostaven dostop do storitev, ki so drugače težje dosegljive, drage, manj poznane, saj so informacije o ponudbi in povpraševanju zbrane na enem mestu.
-b) Spodbuja:
- drugačen pogled na sfero dela (v kateri je praviloma vrednoteno le plačano delo), saj enako vrednoti vsa znanja, sposobnosti, spretnosti in izmenjane storitve. Pri tem se ne ozira na vrsto storitve, izobraženost posameznika, fizično, umsko zahtevnost dela …
- prakticiranje/izvajanje različnih, drugačnih, manj uveljavljenih in ustaljenih znanj ter spretnosti, saj od ponudnikov ne zahteva formalnih potrdil;
- širjenje socialne mreže in družbene kohezije preko opravljanja storitev;
- drugačno menjavo, ki poleg utečenega načela izenačevanja ponudbe in povpraševanja vključuje vidik »soustvarjanja/sodelovanja« ter tako osmisli dejavnost posameznika, ki nudi pomoč , kot tudi prejemnika pomoči.«

 Copyright © 2014 YHD društvo SI
 Vsa naša koda pripada vam.

YHD