YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
Neubergerjeva 7, Ljubljana,
Pisarna: Grablovičeva 62, Ljubljana
Tel: +386 1 521 22 77; mobile: +386 51 435 296
Fax: +386 1 521 22 88
Email: yhd-drustvo@yhd-drustvo.si
IBAN: SI56 0201 1005 0155 707,
Bank: NLB d.d., SWIFT: LJBASI2X

Bontoncek 

 

Kje smo?

Pisarna društva YHD: Grablovičeva 62

zemljevid

Klub SOT 24,5, Masarykova 24, Metelkova mesto

zemljevidJavni posvet - VABILO

VLJUDNO VABLJENI na javni posvet O SPREMEMBAH s področja SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI IN SOCIALNIH PREJEMKOV

11.5.2011 ob 11h v Cankarjevem domu, dvorana M3-4

Posvet organiziramo v luči aktualnih dogodkov in sprememb na področju socialne politike. V zadnjem času se je sprejelo ali pa se še sprejema kar nekaj novih aktov in sprememb ter dopolnitev starih zakonov.

S strokovnjaki in strokovnjakinjami s področja socialne politike, predstavniki in predstavnicami Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in aktivisti in aktivistkami nevladnih organizacij jih bomo poskusili osvetliti in odgovoriti na nekatera pereča vprašanja.

Kaj prinašajo, kako vplivajo na vsakodnevno življenje in kaj spreminjajo v praksi invalidskega varstva: Zakon o socialno varstvenih prejemkih, Zakon o socialno varstveni dejavnosti, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, Zakon o dolgotrajni oskrbi, Zakon o osebni asistenci in Predlagana sprememba Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.Opažamo, da se na tem področju dogajajo zelo pomembne sistemske spremembe, iz katerih je zainteresirana javnost izključena oziroma nima možnosti sooblikovanja in razpravljanja. Ostaja le občutek, da se socialne storitve privatizirajo, socialni prejemki spreminjajo v kreditiranje državljanov, socialne pravice pa krčijo.

V odprti razpravi želimo razjasniti velike dileme glede uveljavitve ZSVarPre, saj je v javnosti nastal velik preplah in pojavljajo se mnoga odprta vprašanja, na katera ne znamo odgovoriti. Zanimajo nas spremembe glede položaja oseb s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki se bo kmalu spreminjal. To pa sta bila glavna povoda za vzpodbuditev širše razprave tudi o drugih zakonih v pripravi; Zakona o socialno varstveni dejavnosti, Zakona o dolgotrajni oskrbi, Predlogu Zakona o osebni asistenci in nasploh o spremembah na področju socialnega varstva ter o načinu sprejemanja le-teh.

Temo bodo osvetlili in na vaša vprašanja odgovarjali:
Dragica Bac, direktorat za invalide, MDDSZ
Vesna Leskovšek, Fakulteta za socialno delo
Predstavnik/ca direktorata za socialo, MDDSZ
Predstavnik/-ca Odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide
Elena Pečarič, YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa

Na javni posvet vabimo vse, ki vas zanima socialna politika in položaj hendikepiranih v sodobni slovenski družbi. Na posvetu bodo sodelovali tudi hendikepirani uporabniki, ki spremembe občutijo na lastni koži.

Predsedstvo YHD
 Copyright © 2014 YHD društvo SI
 Vsa naša koda pripada vam.

YHD