Osebna asistenca za neodvisno življenje

Osebna asistenca za neodvisno življenje

Pričujoči bilten je nastal kot praktična potreba pri izvajanju programa Neodvisno življenje hendikepiranih in razširjenja ter uveljavljenja ideje o neodvisnem življenju. Opažamo, da je širša javnost še vedno zelo slabo informirana, da je veliko nepoznavanja in nerazumevanja med strokovnjaki, oblikovalci politik in nenazadnje tudi samiimi hendikepiranimi, predvsem ko govorimo o pravici do osebne asistence. Mnogi le-te ne razumejo.

Upamo, da bomo s temi kratkimi in osnovnimi članki vsaj malo prispevali k večji osveščenosti. Posredno pa prebudili iz dolgega vegetiranja čim več hendikepiranih posameznic ali posameznikov ter vzpodbudili v njih strast za zavzemanje aktivnejše vloge na različnih področjih družbenega življenja.

Kot evropski državljani hočemo zakone, ki bodo tudi v teh krajih in na tem področju enakovredni, enakopravni ali celo boljši od večine drugih držav. O tem govorimo zato, ker je kaj takega povsem uresničljivo in izvedljivo. Pri nas vemo, kako, to znamo in tudi hočemo!

V biltenu so zbrani različni teksti, ki opisujejo raznovrstne vidike osebne asistence. Namerno jih nismo hoteli razbiti in ustvarjati umetne linearnosti, saj bi tako uničili njihov naboj in celovitost.

Neodvisno življenje hendikepiranih

Najprej bi se vam v imenu Evropske mreže za neodvisno življenje (ENIL) zahvalil, da ste našli čas za pripravo tega srečanja, kjer lahko opravimo našo predstavitev. Zelo cenimo priložnost, da lahko z vami razpravljamo o zelo pomembnih zadevah, ki se tičejo Neodvisnega življenja in Servisov osebne asistence, in še posebno Osmih ključnih zahtev, ki smo jih oblikovali za to priložnost.

Kot evropska zastopnica organizacij s področja hendikepa, ki se poslužujejo Neodvisnega življenja in Osebne asistence smo smatrali, da je pomembno prenesti te zaključke v Evropski parlament. Smo narodna organizacija za človekove pravice, ki je v tesni navezavi z potrebami in željami hendikepiranih ljudi. Menimo, da je teh »osem kjučnih zahtev« zelo v toku z željami hendikepiranih ljudi.

STRASBOURG FREEDOM DRIVE - Romanje za svobodo

STRASBOURG FREEDOM DRIVE - Romanje za svobodo

Publikacije, ki jih lahko kupite na društvu

Avatar; Dušan Rutar in Mitja Reichenberg

Avatar; Dušan Rutar in Mitja Reichenberg

Ljubljana: YHD, društvo za teorijo in kulturo hendikepa, 2011

»Zadaj je vselej nujno človek, zadaj so nujno ljudje, ki danes sočasno verjamejo zlasti v fantazemske ideje o nematerialni kapitalistični proizvodnji dobrin in zamisli o fast-mutating subjektu, v človeka torej, ki nenehno mutira, se nenehno spreminja in je vedno znova navdušen nad takimi spremembami, ki se jim z veseljem prilagaja.«
Avtorja Dušan Rutar in Mitja Reichenberg sta se v svojih knjigah lotila fenomena Avatarja.
Tako Dušan Rutar v knjigi Od Matrice do Avatarja: vizualno koloniziranje sveta ali digitalni kapitalizem kot socializem za elite spregovori o filmu Avatar in koordinatah njegove tehnološke dovršenosti, ki se povezujejo z razvojem digitalnih tehnologij v času od filma Matrica do današnjih dni.
Mitja Reichenberg pa spregovori o Avatarju in filmski glasbi onkraj Enega, o glasbi – morda najbolj eksploatirani umetnosti današnjega časa, ki je v razumevanju filma mnogokrat spregledana. Ukvarja se z analizo filmske partiture in skozi razmišljanja odpira sodobna vprašanja: od identitet, duhov, sanj in iluzij do svobode, vojne in Realnega.

25,00€

Teze za teorijo in kulturo hendikepa; Dušan Rutar

Teze za teorijo in kulturo hendikepa; Dušan Rutar

Razprava, ki dokončno pojasni, da hendikep nima nobene resne zveze z invalidnostjo, temveč z idejo svobode. Misija nemogoče, ki že stoletja buri
človeškega duha z vprašanjem, kako je človek lahko svoboden. Kultura hendikepa je neposredni odgovor na tako vprašanje. Svoboda je zato mogoča, saj je hendikepa univerzalni strukturni mehanizem realnosti, zaradi katerega je ta odprta, nedoločljiva in zmožna za človeško kreativnost. Hendikep pomeni v tej perspektivi transcendentno zmožnost človeškega bitja za svobodo, medsebojno solidarnost in enakost.
Morda je šele XXI. stoletje čas za oblikovanje nove kulture ljudi, ki bo izhajala iz spoznanj, predstavljenih v tej knjigi.

20,00€

Bontonček, ali kako biti prijatelj z vsemi

Bontonček, ali kako biti prijatelj z vsemi

Bontonček je drobna knjižica, v kateri je navedenih nekaj pravil lepega vedenja do hendikepiranih, bolnih ter do vseh ostalih ljudi, ki odstopajo od nekega ideala. Pravila lepega vedenja so napisana na otrokom prijazen in razumljiv način, teksti pa so ponazorjeni s slikami.

Gre za prevod dela, ki je nastalo na hrvaškem, v okviru Hrvaške zveze telesnih invalidov, od katere smo dobili dovoljenje za prevod in tisk slovenske izdaje.

Knjižica je namenjena otrokom, starim 6-7 let, posredno pa tudi učiteljem, staršem ter širši javnosti.

Primeri v bontončku prikazujejo različne situacije, ne samo hendikepiranih otrok, situacije, v katerih se večkrat lahko znajde posameznik, zato bi želeli vzpostaviti sodelovanje tudi z učitelji, vodstvom šol in starši, saj bi tudi njim, Bontonček, lahko koristil, kot sredstvo za delo z otroci.

Preko Bontončka otroci spoznajo različne oblike hendikepa, načine kako se lahko v igro in učenje vključijo vsi otroci, pridobijo lahko občutek solidarnosti in lastne vrednosti in izgubijo strah pred drugačnostjo.

Kaj je psihoanaliza ali zakaj ne moremo spoznati sebe v enajstih korakih, Dušan Rutar

Kaj je psihoanaliza ali zakaj ne moremo spoznati sebe v enajstih korakih, Dušan Rutar

Knjiga je počastitev sto petdesete obletnice rojstva Sigmunda Freuda in petnajste obletnice začetka YHD.

Kratka razprava o tem, zakaj mnogo bolj kot materialne & duhovne dobrine, propagando, pastoralne nasvete, prerokovalce, terapevte, popkulturo, korporacije, prijazne politike, piarovce, globalne medije in preventivne vojne potrebujemo duha, prijateljstvo, spoznanja o sebi in Resnico.

9,00€

Priročnik za izobraževanje osebnih asistentov

Priročnik za izobraževanje osebnih asistentov

"V veliko veselje, čast in ponos mi je, da nam je skupaj uspelo. Da lahko danes in tukaj, skupaj s predstavnikom MDDSZ, direktorjem direktorata za zaposlovanje g. Drobničem, izročim priznanja za vaš uspešn zaključek izobraževanja.

Želim, da veste, se zavedate in ne pozabite, da je delo Osebnih asistentk in asistentov izjemnega in neprecenljivega pomena vsaj iz dveh razlogov: za nas posameznice in posameznike, ki vas vsak dan potrebujemo in nam omogočate, da smo lahko enakpravni, aktivni in neodvisni v svojem vsakdanjem življenju in hkrati ima vaše delo tudi širši družbeni pomen, saj dajete nov pomen in razsežnost besedam kot so pomoč, etičnost, odgovornost in spoštovanje.

S svojim delom spreminjate ne le usodo uporabnikov, ampak tudi vrednostne sisteme v družbi, rušite predsodke in stereotipe.

V YHD si bomo prizadevali, da bo vaše delo ne zgolj nagrajeno z lepimi besedami, ampak da bo imelo tudi pravo ekonomsko vrednost in seveda nenazadnje tudi ustrezno družbeno prepoznavnost ter priznanje. To je naš skupni interes in ministrstvo ne bo moglo mimo njega." Elena Pečarič, 4 oktober 2007, na podelitvi priznanj osebnim asistentom in asistentkam, ki so uspešno opravili izobraževanje.

0,00€