Neodvisno življenje hendikepiranih

Najprej bi se vam v imenu Evropske mreže za neodvisno življenje (ENIL) zahvalil, da ste našli čas za pripravo tega srečanja, kjer lahko opravimo našo predstavitev. Zelo cenimo priložnost, da lahko z vami razpravljamo o zelo pomembnih zadevah, ki se tičejo Neodvisnega življenja in Servisov osebne asistence, in še posebno Osmih ključnih zahtev, ki smo jih oblikovali za to priložnost.

Kot evropska zastopnica organizacij s področja hendikepa, ki se poslužujejo Neodvisnega življenja in Osebne asistence smo smatrali, da je pomembno prenesti te zaključke v Evropski parlament. Smo narodna organizacija za človekove pravice, ki je v tesni navezavi z potrebami in željami hendikepiranih ljudi. Menimo, da je teh »osem kjučnih zahtev« zelo v toku z željami hendikepiranih ljudi.

Nazaj