Osebna asistenca za neodvisno življenje

Osebna asistenca za neodvisno življenje

Pričujoči bilten je nastal kot praktična potreba pri izvajanju programa Neodvisno življenje hendikepiranih in razširjenja ter uveljavljenja ideje o neodvisnem življenju. Opažamo, da je širša javnost še vedno zelo slabo informirana, da je veliko nepoznavanja in nerazumevanja med strokovnjaki, oblikovalci politik in nenazadnje tudi samiimi hendikepiranimi, predvsem ko govorimo o pravici do osebne asistence. Mnogi le-te ne razumejo.

Upamo, da bomo s temi kratkimi in osnovnimi članki vsaj malo prispevali k večji osveščenosti. Posredno pa prebudili iz dolgega vegetiranja čim več hendikepiranih posameznic ali posameznikov ter vzpodbudili v njih strast za zavzemanje aktivnejše vloge na različnih področjih družbenega življenja.

Kot evropski državljani hočemo zakone, ki bodo tudi v teh krajih in na tem področju enakovredni, enakopravni ali celo boljši od večine drugih držav. O tem govorimo zato, ker je kaj takega povsem uresničljivo in izvedljivo. Pri nas vemo, kako, to znamo in tudi hočemo!

V biltenu so zbrani različni teksti, ki opisujejo raznovrstne vidike osebne asistence. Namerno jih nismo hoteli razbiti in ustvarjati umetne linearnosti, saj bi tako uničili njihov naboj in celovitost.

Nazaj