od

Poleg Slovencev so pod drobnogled vzeli samo še Švede

 

Društvo YHD priskočilo na pomoč Poljakom pri sprejemanju ZOA

Tako je Center za pravice oseb z oviranostmi, eden od partnerjev poljskega Ministrstva za družino in socialne zadeve, ki je odgovoren za pripravo zakonskega vidika priprave Zakona o osebni asistenci (ZOA), navezal stik z društvom YHD. Ministrstvo je člane centra namreč usmerilo, naj preučijo zakone o osebni asistenci in njihovo delovanje v tistih državah EU, ki imajo najboljšo prakso. Na ožjem seznamu so se znašle  Severna Irska, Škotska, Nemčija, Češka, Slovenija in Švedska, od teh pa so na koncu pod drobnogled Poljaki vzeli zgolj Slovenijo in Švedsko.

 

Elena Pečarič, Klaudija Poropat in Adolf Ratzka med videokonferenco.
Elena Pečarič (levo), Klaudija Poropat in Adolf Ratzka (na ekranu) med videokonferenco.

 

Za strokovnjake iz Slovenije in Švedske so organizirali posebno videokonferenco, kjer sta slovenski sistem in zakonodajo predstavili Klaudija Poropat in Elena Pečarič iz Društva Yhd, švedskega pa sam začetnik NŽH Adolf Ratzka. Tako Slovenija kot Švedska sta predstavili pozitivne plati sprejemanja zakona, na kaj naj bo Poljska pri sprejemanju zakona pozorna, trojica strokovnjakov pa se je dotaknila tudi izzivov in anomalij, s katerimi se srečujejo, odkar je bil zakon sprejet.


Kolegi iz Centra za pravice oseb z oviranostmi so bili s pridobljenimi informacijami in uvidi zadovoljni, saj upajo, da bodo lahko na podlagi povedanega in slišanega sami spisali ter sprejeli čim bolj kakovosten ZOA.

 

 

 

Več novic

Nazaj

 

Že dolgo časa nismo nič pisali o stalni sistemski in pereči problematiki ravnanja z javnimi sredstvi, ki pa so izzvzeta iz proračuna RS, torej sredstvi za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij – FIHO.

 

Društvo YHD je eden izmed izvajalcev Osebne asistence. Trenutno iščemo več osebnih asistentk in asistentov na območju celotne Slovenije.Delo osebnega_e asistenta_tke obsega pomoč uporabniku pri vsakodnevnih opravilih: v gospodinjstvu, pri osebni negi in spremstvu. Delo poteka po navodilih uporabnika. Mesečno plačilo je 1.043,68 EUR bruto (23. razred).

 

Fakulteta za socialno delo v okviru EU projekta RISEWISE izvaja spletno raziskavo o življenju žensk z ovirami, namenjeni vprašanjem enakosti žensk in socialni izključenosti. Prosimo vas, da na anketo odgovorite ali jo po svojih poteh in zmožnostih posredujete ženskam z ovirami, starejšim od 18 let.

 

Ministrica Ksenja Klampfer že dolgo ve za težave in nepravilnosti, tudi zlorabe in dvomljive prakse, ki se dogajajo v povezavi z Zakonom o osebni asistenci, saj sem jo prvič s številnimi nepravilnostmi seznanila že marca 2019. Zato se mi zdi sedanje sprenevedanje in podcenjevanje obsežnosti in globine problema dejansko izjemno žaljivo in žalostno glede na resnost ter pomembnost zadeve.

Sofinancerji