od

EDF objavil poročilo o revščini in socialni izključenosti oseb s hendikepom v EU

Evropski forum hendikepiranih - EDF

 

 

EDF - European Disability Forum – (slovensko: Evropski forum hendikepiranih) je pripravil 4. izdajo poročila o človekovih pravicah, ki se osredotoča na revščino in socialno izključenost oseb s hendikepom v Evropski Uniji. Odkrili so, da je 28,7 % ljudi v Evropski Uniji ogroženih in živijo na meji z revščino in ta številka se bo najverjetneje povečevala, glede na trenutno situacijo s pandemijo. Poročilo odkriva, kako evropske države niso uspele omejiti in znižati revščino s katero se soočajo hendikepirani, še posebej sedaj, ko smo na pragu nove finančne krize. Situacija se je še poslabšala od leta 2010, posebej v Estoniji, Luksemburgu, Nemčiji, Švedski, Irski, Češki, Litvi, Italiji, Nizozemski, Malti in Španiji.

V vseh državah Evropske Unije je večja verjetnost, da bodo hendikepirani imeli manj možnosti, in zato živeli revnejše z manj zaposlitvenimi možnostmi kot tisti, ki živijo brez hendikepa. Hkrati pa so osebe s hendikepom podvržene večjim stroškom življenja, saj družba nikakor ni prilagojena našim potrebam. Ocene kažejo, da so letni stroški, povezani s hendikepom na Švedskem, ocenjeni na 23.012,00 EUR, v Belgiji pa 14.550,00 EUR.

EDF apelira na Evropsko unijo in nacionalne odločevalce, da upoštevajo njihova priporočila. Predstavljamo izpostavljena priporočila:

  • Popolna implementacija EU socialnih pravic z oblikovanjem akcijskega načrta, ki vključuje predloge za vključitev hendikepiranih oseb.
  • Nadaljevanje izvajanja Evropske strategije o invalidnosti 2010–2020 tudi v prihodnjem desetletju, vključno z ukrepi, ki se ukvarjajo z naslavljanjem revščine in socialne izključenosti hendikepiranih oseb.
  • Sprejetje zakonodaje, ki bo hendikepirane zaščitila pred diskriminacijo na vseh področjih življenja, ne samo na področju zaposlovanja.
  • Ustvarjanje novih delovnih mest in jamstvo, ki hendikepiranim posameznikom zagotavlja možnost zaposlitve, prakse, usposabljanja itd. Nuditi podporo hendikepiranim osebam, ki iščejo delo, na način, da se jim ne odvzema olajšav, ki jih že prejemajo, ampak s prilagoditvijo delovnega mesta in drugimi oblikami podpore, ki jo potrebujejo, ko se zaposlijo.
  • Uporaba metod ocenjevanja invalidnosti, ki sledi CRPD (Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov), in ne medicinskim pogledom.
  • Vlaganje v dostopnost vseh podpornih struktur in storitev, namenjenih splošni javnosti, da bi jih lahko uporabljali tudi hendikepirane osebe, in s tem zmanjševati potrebo po posebnih storitvah, in tako zmanjšati stroške, povezane s hendikepom, na posameznika.

Celotno poročilo v angleščini si lahko preberete TUKAJ

 

 

 

Povzeto po: http://www.edf-feph.org

Več novic

Nazaj

Društvo YHD vabi na tiskovno konferenco ob izdaji celovitega priročnika o osebni asistenci, ki izhaja iz koncepta neodvisnega življenja in je pionirski v slovenskem prostoru.

Svoje življenje si težko predstavljam neodvisno brez vozička. Med nešteto stvarmi, ki jih ljudje uporabljamo, pa prav voziček spada med najbolj zgodovinsko obtežene z negativnimi predstavami in strahovi. Ker se mu s tem dela krivica, si zasluži, da ob evropskem dnevu neodvisnega življenja, ki ga obeležujemo na današnji dan in je letos posvečen mobilnosti, zapišem nekaj misli o tem super pripomočku.

Zumra Jašarević je po poklicu ekonomska tehnica, pred upokojitvijo je delala kot računovodkinja, toda v resnici je že celo življenje popotnica:
»Moja največja ljubezen so
potovanja. Že od nekdaj. Najlepši spomini me vežejo na Jemen, Iran, Egipt, Jordanijo, Provanso, Korziko, Ukrajino ....«

To je naslov knjige o življenju Gordane Rajkov, srbske aktivistke za pravice žensk in hendikepiranih oseb ter ključne promotorke neodvisnega življenja v Srbiji. Evropska mreža za neodvisno življenje jo je počastila s sprejetjem v dvorano slavnih aktivistov.

Anja Slak je še pred dobrim letom dni živela v domu za starejše občane. Njeno fizično in psihično stanje se je slabšalo, zato se je obrnila na Društvo YHD. Vedela je namreč dvoje: da ne želi več živeti v domu, kjer se je počutila kot v zaporu, in da ima YHD v najemu neprofitni prehodni stanovanji, namenjeni osebam s hendikepom, ki želijo zapustiti institucijo, se osamosvojiti in zaživeti neodvisno.

YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa je na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) poslalo prošnjo in zdravniško priporočilo za prednostno cepljenje osebnih asistentov, z utemeljitvijo, da njihovo delo zajema stik z najranljivejšimi skupinami prebivalstva.

 

Poljska vlada si od leta 2019 prizadeva za izdelavo uspešnih strategij deinstitucionalizacije, kar je posledica zahtev Evropske unije. V okviru tega projekta so Poljaki sestavili delovno skupino iz sedmih nevladnih invalidskih organizacij, ki se je poglobila v razvijanje (storitev) osebne asistence in odpiranje Centrov za Neodvisno življenje hendikepiranih (NŽH).

 

Zavod Risa, ki prihaja iz Podgorja pri Slovenj Gradcu nas je prosil za pomoč in sodelovanje pri evropskem projektu na temo razvoja in širjenja lahkega branja.

 

Društvo Altra v sodelovanju z Mirovnim inštitutom izvaja program ARVID - Izboljšanje dostopa do pravic v skladu z Direktivo o žrtvah za osebe z ovirami. V okviru tega izvajajo anketo, s katero želijo zbrati podatke, ki bi jim pomagali oceniti, kolikšen delež žrtev kaznivih dejanj predstavljajo hendikepirane oseb

 

Uporabnica osebne asistence piše odprto pismo ministru Tomažu Gantarju, da naj ne ukine javnega prevoza. To namreč vpliva na izvajanje storitve osebne asistence od katere so odvisni ona in mnogo drugih, ki za življenje potrebujejo pomoč druge osebe.

 

Na letošnjem 23. Festivalu slovenskega filma si med drugim lahko od 6.10. do 11.10. brezplačno na spletni platformi - FSF ogledate dokumentarni film živiM, ki opisuje življenje Martine Piskač, ki kljub težkemu fizičnemu hendikepu, živi aktivno in enakopravno.

 

Letošnji že 13. Festival drugačnosti se je zaradi korona virusa iz stojnic in odra v mestnem jedru v Slovenj Gradcu preselil v kulturne ustanove.

Društvo YHD je v okviru projekta Bontonček v knjižnici Ksaverja Meška za strokovne delavce izvedlo delavnico »Neodvisno življenje: kljub oviram lahko opravljam aktivnosti, ki jih vsi ostali ljudje«.

Sofinancerji