od

Evropski dan neodvisnega življenja

 

Tema letošnjega evropskega dneva neodvisnega življenja bo svoboda


5. maja 2020 bomo hendikepirani in naši podporniki obeležili 7. evropski dan neodvisnega življenja. ENIL (European network of Independent Living) je za letošnjo temo izbral »svobodo« (angl. liberty).

Hendikepirani želimo širšo javnost ozavestiti o tem, da nam je bila ali pa nam je še v veliko primerih odvzeta svoboda. Nekateri še vedno živijo v institucijah, v bivalnih skupnostih, v domovih za starejše ali pa doma brez ustrezne podpore, ki bi jim omogočila neodvisno življenje. Srečujejo se tudi z ovirami pri gibanju v Evropski uniji, ko potujejo ali študirajo v državah članicah Evropske unije: nimajo dostopa do storitev , na primer dostopnega prevoza in drugih storitev ter podpore, ki jih potrebujejo v času njihovega bivanja drugje.

Organizacija ENIL zato vzpodbuja hendikepirane, njihove organizacije, druge nevladne organizacije in širšo javnost, da aktivno sodelujejo pri letošnjem dnevu neodvisnega življenja. Prosimo vas, da delite svoje osebne izkušnje, ko vam je bila odvzeta svoboda (niste mogli zapustiti svojega stanovanja ali izvajati aktivnosti, ki ste jo želeli, vam je bila odvzeta možnost odločitev, so vam bile postavljene prenizke zahteve, niste bili enakovredno obravnavani, se zaradi nedostopnosti šol niste mogli šolati v domačem okolju, ste bili zaradi pomanjkanja podpore prisiljeni živeti v instituciji…). Pošljite nam fotografijo ali video, skupaj s kratkim opisom zgodbe (lahko je anonimno). Z nami lahko delite tudi fotografije ali video o tem, kako vi dojemate svobodo. Lahko pa pripravite transparent s sporočilom o tem, kaj je za vas svoboda in nam posredujete fotografijo.
Osebne zgodbe, sporočila, foto in video material bosta ENIL in Društvo YHD delila na svojih spletnih straneh in socialnih omrežjih.

Vaše zgodbe, foto in video material nam lahko pošljete  do 1. maja na:

e-mail: yhd-drustvo@yhd-drustvo.si pod zadevo: Evropski dan neodvisnega življenja

 

 

Povzeto po:
https://enil.eu/news/european-independent-living-day-to-focus-on-liberty/

Več novic

Nazaj

Društvo YHD vabi na tiskovno konferenco ob izdaji celovitega priročnika o osebni asistenci, ki izhaja iz koncepta neodvisnega življenja in je pionirski v slovenskem prostoru.

Svoje življenje si težko predstavljam neodvisno brez vozička. Med nešteto stvarmi, ki jih ljudje uporabljamo, pa prav voziček spada med najbolj zgodovinsko obtežene z negativnimi predstavami in strahovi. Ker se mu s tem dela krivica, si zasluži, da ob evropskem dnevu neodvisnega življenja, ki ga obeležujemo na današnji dan in je letos posvečen mobilnosti, zapišem nekaj misli o tem super pripomočku.

Zumra Jašarević je po poklicu ekonomska tehnica, pred upokojitvijo je delala kot računovodkinja, toda v resnici je že celo življenje popotnica:
»Moja največja ljubezen so
potovanja. Že od nekdaj. Najlepši spomini me vežejo na Jemen, Iran, Egipt, Jordanijo, Provanso, Korziko, Ukrajino ....«

To je naslov knjige o življenju Gordane Rajkov, srbske aktivistke za pravice žensk in hendikepiranih oseb ter ključne promotorke neodvisnega življenja v Srbiji. Evropska mreža za neodvisno življenje jo je počastila s sprejetjem v dvorano slavnih aktivistov.

Anja Slak je še pred dobrim letom dni živela v domu za starejše občane. Njeno fizično in psihično stanje se je slabšalo, zato se je obrnila na Društvo YHD. Vedela je namreč dvoje: da ne želi več živeti v domu, kjer se je počutila kot v zaporu, in da ima YHD v najemu neprofitni prehodni stanovanji, namenjeni osebam s hendikepom, ki želijo zapustiti institucijo, se osamosvojiti in zaživeti neodvisno.

YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa je na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) poslalo prošnjo in zdravniško priporočilo za prednostno cepljenje osebnih asistentov, z utemeljitvijo, da njihovo delo zajema stik z najranljivejšimi skupinami prebivalstva.

 

Poljska vlada si od leta 2019 prizadeva za izdelavo uspešnih strategij deinstitucionalizacije, kar je posledica zahtev Evropske unije. V okviru tega projekta so Poljaki sestavili delovno skupino iz sedmih nevladnih invalidskih organizacij, ki se je poglobila v razvijanje (storitev) osebne asistence in odpiranje Centrov za Neodvisno življenje hendikepiranih (NŽH).

 

Zavod Risa, ki prihaja iz Podgorja pri Slovenj Gradcu nas je prosil za pomoč in sodelovanje pri evropskem projektu na temo razvoja in širjenja lahkega branja.

 

Društvo Altra v sodelovanju z Mirovnim inštitutom izvaja program ARVID - Izboljšanje dostopa do pravic v skladu z Direktivo o žrtvah za osebe z ovirami. V okviru tega izvajajo anketo, s katero želijo zbrati podatke, ki bi jim pomagali oceniti, kolikšen delež žrtev kaznivih dejanj predstavljajo hendikepirane oseb

 

Uporabnica osebne asistence piše odprto pismo ministru Tomažu Gantarju, da naj ne ukine javnega prevoza. To namreč vpliva na izvajanje storitve osebne asistence od katere so odvisni ona in mnogo drugih, ki za življenje potrebujejo pomoč druge osebe.

 

Na letošnjem 23. Festivalu slovenskega filma si med drugim lahko od 6.10. do 11.10. brezplačno na spletni platformi - FSF ogledate dokumentarni film živiM, ki opisuje življenje Martine Piskač, ki kljub težkemu fizičnemu hendikepu, živi aktivno in enakopravno.

 

Letošnji že 13. Festival drugačnosti se je zaradi korona virusa iz stojnic in odra v mestnem jedru v Slovenj Gradcu preselil v kulturne ustanove.

Društvo YHD je v okviru projekta Bontonček v knjižnici Ksaverja Meška za strokovne delavce izvedlo delavnico »Neodvisno življenje: kljub oviram lahko opravljam aktivnosti, ki jih vsi ostali ljudje«.

Sofinancerji