od

Evropski dan neodvisnega življenja

 

Tema letošnjega evropskega dneva neodvisnega življenja bo svoboda


5. maja 2020 bomo hendikepirani in naši podporniki obeležili 7. evropski dan neodvisnega življenja. ENIL (European network of Independent Living) je za letošnjo temo izbral »svobodo« (angl. liberty).

Hendikepirani želimo širšo javnost ozavestiti o tem, da nam je bila ali pa nam je še v veliko primerih odvzeta svoboda. Nekateri še vedno živijo v institucijah, v bivalnih skupnostih, v domovih za starejše ali pa doma brez ustrezne podpore, ki bi jim omogočila neodvisno življenje. Srečujejo se tudi z ovirami pri gibanju v Evropski uniji, ko potujejo ali študirajo v državah članicah Evropske unije: nimajo dostopa do storitev , na primer dostopnega prevoza in drugih storitev ter podpore, ki jih potrebujejo v času njihovega bivanja drugje.

Organizacija ENIL zato vzpodbuja hendikepirane, njihove organizacije, druge nevladne organizacije in širšo javnost, da aktivno sodelujejo pri letošnjem dnevu neodvisnega življenja. Prosimo vas, da delite svoje osebne izkušnje, ko vam je bila odvzeta svoboda (niste mogli zapustiti svojega stanovanja ali izvajati aktivnosti, ki ste jo želeli, vam je bila odvzeta možnost odločitev, so vam bile postavljene prenizke zahteve, niste bili enakovredno obravnavani, se zaradi nedostopnosti šol niste mogli šolati v domačem okolju, ste bili zaradi pomanjkanja podpore prisiljeni živeti v instituciji…). Pošljite nam fotografijo ali video, skupaj s kratkim opisom zgodbe (lahko je anonimno). Z nami lahko delite tudi fotografije ali video o tem, kako vi dojemate svobodo. Lahko pa pripravite transparent s sporočilom o tem, kaj je za vas svoboda in nam posredujete fotografijo.
Osebne zgodbe, sporočila, foto in video material bosta ENIL in Društvo YHD delila na svojih spletnih straneh in socialnih omrežjih.

Vaše zgodbe, foto in video material nam lahko pošljete  do 1. maja na:

e-mail: yhd-drustvo@yhd-drustvo.si pod zadevo: Evropski dan neodvisnega življenja

 

 

Povzeto po:
https://enil.eu/news/european-independent-living-day-to-focus-on-liberty/

Več novic

Nazaj

 

Že dolgo časa nismo nič pisali o stalni sistemski in pereči problematiki ravnanja z javnimi sredstvi, ki pa so izzvzeta iz proračuna RS, torej sredstvi za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij – FIHO.

 

Društvo YHD je eden izmed izvajalcev Osebne asistence. Trenutno iščemo več osebnih asistentk in asistentov na območju celotne Slovenije.Delo osebnega_e asistenta_tke obsega pomoč uporabniku pri vsakodnevnih opravilih: v gospodinjstvu, pri osebni negi in spremstvu. Delo poteka po navodilih uporabnika. Mesečno plačilo je 1.043,68 EUR bruto (23. razred).

 

Fakulteta za socialno delo v okviru EU projekta RISEWISE izvaja spletno raziskavo o življenju žensk z ovirami, namenjeni vprašanjem enakosti žensk in socialni izključenosti. Prosimo vas, da na anketo odgovorite ali jo po svojih poteh in zmožnostih posredujete ženskam z ovirami, starejšim od 18 let.

 

Ministrica Ksenja Klampfer že dolgo ve za težave in nepravilnosti, tudi zlorabe in dvomljive prakse, ki se dogajajo v povezavi z Zakonom o osebni asistenci, saj sem jo prvič s številnimi nepravilnostmi seznanila že marca 2019. Zato se mi zdi sedanje sprenevedanje in podcenjevanje obsežnosti in globine problema dejansko izjemno žaljivo in žalostno glede na resnost ter pomembnost zadeve.

Sofinancerji