Tandemsko kolo, na prvem sedežu sedi osebna asistentka in na drugem sedežu oseba, ki ne vidi

Uporabnik

Osebni asistent

Izvajalec YHD

Izobraževanja

Neodvisno življenje je pravica in možnost, da hendikepirana oseba živi tako kot kdorkoli drug, da se odloča o vseh stvareh v svojem življenju, da prevzame odgovornost za svoje odločitve, da govori v lastnem imenu, da izbere kje in s kom bo živela, ima možnost izbire podpore in pomoči in možnost vključevanja v vse življenjske dejavnosti (izobraževanje, zaposlitev, kulturo, politiko, šport, prostočasne aktivnosti, družinsko življenje). Pravica hendikepirane osebe je, da zavrne vse ponujeno, kar so drugi v dobri veri za njeno dobro pripravili zanjo in si poišče svojo pot. Neodvisno življenje je pravica in možnost vztrajanja na izbrani poti, svoboda sprejemanja zmotnih odločitev in učenje iz lastnih napak. Za neodvisno življenje in razvoj svojih potencialov hendikepirana oseba potrebuje dostopno okolje in tehnične pripomočke, dostopnost storitev (osebna asistenca) in družbeno klimo, ki sprejema različnosti in v tem vidi priložnosti, pestrost in potenciale, ki družbo bogatijo.

Osebna asistenca je prvi in najbolj pomemben »pripomoček« neodvisnega življenja, ki hendikepirani osebi omogoči svobodo in izhod iz položaja oskrbovanca. Osebna asistenca je pomoč osebi pri opravljanju aktivnosti, ki jih zaradi svojega hendikepa ne more opravljati sama in jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma. Zajema pomoč pri temeljnih in podpornih dnevnih opravilih, spremstvo, pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu, pomoč pri komunikaciji, pri drugih dejavnostih in aktivnostih, v katere je oseba vključena ter tudi obvezno prisotnost pri uporabniku v primeru najtežjih hendikepov. Od potreb in želja uporabnika je potem odvisno, katera od storitev se izvaja pri posameznem uporabniku. Osebna asistenca omogoča hendikepirani osebi, da vzpostavi s svojimi družinskimi člani, ki ji že sicer pomagajo, bolj enakopravne odnose, jih razbremeni, se osamosvoji in prevzame svoj del opravil v gospodinjstvu in znotraj družine. Z osebno asistenco lahko oseba živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključena v družbo.

Storitev, ki jo opravlja osebni asistent_ka, se izvaja v prisotnosti uporabnika in po njegovih navodilih. V primeru, da hendikepirana oseba ni zmožna sama posredovati navodil, to zanjo opravlja zakoniti zastopnik ali zastopnica. Osebni asistent se zaveže, da bo spoštoval principe neodvisnega življenja in torej ni skrbnik ali zagovornik hendikepirane osebe. Le-ta si sama izbere ustreznega osebnega asistenta in ga tudi sama pouči o delu in veščinah. Samo z upoštevanjem teh pravil je mogoče organizirati osebno asistenco na način, ki zagotavlja kar največjo avtonomijo odločanja in omogoča vsakemu posameznemu uporabniku ali uporabnici teh storitev možnost izbire - predvsem kdo, kje, kako in kdaj mu bo pomagal.

 

Sofinancerji