Tandemsko kolo, na prvem sedežu sedi osebna asistentka in na drugem sedežu oseba, ki ne vidi

YHD- Društvo za teorijo in kulturo hendikepa je eden prvih izvajalcev osebne asistence v Sloveniji, saj jo je začelo zagotavljati prvim uporabnikom v okviru programa Neodvisno življenje hendikepiranih že od leta 1996 dalje. Eden glavnih ciljev YHD vsa ta leta je bil tudi, da se osebna asistenca v Sloveniji zagotovi kot pravica vsake hendikepirane osebe, zato je bil YHD tudi glavni pobudnik zakonske ureditve osebne asistence. Izvajalec zagotavlja podporo in pomoč na eni strani uporabnikom pri vodenju asistence in na drugi strani osebnim asistentom pri izvajanju storitve. Izvajalec skupaj z uporabnikom sooblikuje dogovor o izvajanju storitev osebne asistence v skladu z odločbo o pravici do osebne asistence in izvedbenim načrtom, izvaja usposabljanja uporabnikov ali zakonitih zastopnikov ter osebnih asistentov, nudi uporabnikom pomoč in podporo pri organiziranju osebne asistence ter predvsem skrbi za administrativno, računovodsko in vsebinsko izvajanje storitve in nemoteno finančno poslovanje.

Izvajalec pa lahko tudi odstopi od izvajanja osebne asistence, če uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik glede osebne asistence postavlja zahteve, ki jih izvajalec ne more izpolniti in v odnosu do asistenta ne ravna v skladu z izvedbenim načrtom in dogovorom ali krši delovno ali kazensko zakonodajo oziroma če zaradi objektivnih razlogov ne more zagotoviti osebne asistence uporabniku.

 

Sofinancerji