Tandemsko kolo, na prvem sedežu sedi osebna asistentka in na drugem sedežu oseba, ki ne vidi

Osebni asistenti pomagajo hendikepiranim osebam pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, kot na primer: kopanje in oblačenje, pomoč pri toaleti, nakupovanju, pripravi obrokov, čiščenju ali pranju, pri izpolnjevanju obveznosti znotraj družine, vključujoč pomoč pri skrbi za majhne otroke ali ostarele starše. Asistenti pomagajo na delovnem mestu, pri spremstvu in na potovanju. Pomagajo v komunikaciji ali organiziranju dneva, odvisno od potreb posameznega uporabnika. Pomoč je potrebna torej pri tistih aktivnostih, ki jih posameznik_ca ne zmore opravljati sama zaradi fizičnega, senzornega ali mentalnega hendikepa. Osebnega asistenta izbere hendikepirana oseba sama, ga priuči, mu izdela in določa urnik dela in ga vodi. Osebni asistenti so osebe različnih starosti, z različnimi izkušnjami in predznanji, predvsem pa je pomembno, da so zanesljivi, odgovorni, pripravljeni delati po navodilih, prilagodljivi in diskretni in nikakor pokroviteljski. Osebni asistent ni skrbnik hendikepirane osebe in tudi ni odgovoren za njene odločitve.

 

Foto: Osebna asistentka spremlja uporabnico v službi.

 

Zaposleni osebni asistent ima pravice in obveznosti določene s pogodbo o zaposlitvi in z Zakonom o delovnih razmerjih ter v dogovoru o izvajanju osebne asistence, ki ga podpiše z uporabnikom in izvajalcem osebne asistence. V dogovoru se medsebojno opredelijo pravice in obveznosti posameznih akterjev, ki so jih vsi trije dolžni spoštovati. Določbe glede zaposlenega osebnega asistenta se smiselno uporabljajo tudi za delo osebnih asistentov po drugih pravnih podlagah.

Sofinancerji