Fotografija prikazuje kako osebna pomočnica obuva uporabnici na invalidskem vozičku škornje.

Osebna pomoč

Prevozi in mobilnost

Telefon

Vrstniško svetovanje

Otroci s prevezami čez oči zbrani okrog izvajalke delavnice

Bontonček

Klub SOT 24,5

Prehodno stanovanje

 

V DRUŠTVU YHD IZVAJAMO RAZLIČNE PROGRAME, KI TEMELJIJO NA:

  • Enakopravne možnosti in odgovornosti hendikepiranih ljudi na vseh področjih družbenega življenja.
  • Upoštevanje pravic hendikepiranih kot človekovih pravic in ne zgolj socialnih.
  • Sprememba zakonodaje in politike s tega področja.
  • Razvoj teorije hendikepa! Emancipacijo in samo-determinacijo.

Sofinancerji