Otroci s prevezami čez oči zbrani okrog izvajalke delavnice
Fotografija prikazuje izvajalko delavnice, ki je na invalidskem vozičku in otroke okrog nje s prevezami čez oči.

Delavnice

glavna izvajalka delavnic Bontonček. Sedi na invalidskem vozičku in se smeje.

Izvajalci

Roka, ki s pisalom piše na popisan papir.

Prijava

NAMEN DELAVNIC BONTONČEK

Delavnice Bontonček so namenjene ozaveščanju o življenju hendikepiranih, o enakih pravicah vseh ljudi in preprečevanju nastajanja stereotipov o hendikepiranih ter odpravljanju že nastalih.  Ciljne skupine so otroci, učenci, dijaki, študenti,  njihovi vzgojitelji, učitelji, profesorji  in posredno širša javnost.

ZA KOGA IZVAJAMO DELAVNICE?

Delavnice izvajamo za skupine v vrtcih za starost od štiri do šest let, za oddelke učencev v osnovnih in srednjih šolah ter skupine odraslih do 25 udeležencev. Predstavljamo teme, za katere vzgojitelji, učitelji ali profesorji sami nimajo ustreznih znanj, predvsem pa ne izkušenj.  Izvajamo jih izvajalci z lastno izkušnjo hendikepa in naši osebni asistenti.

KAJ UDELEŽENCI PRIDOBIJO NA DELAVNICI?

Udeleženci delavnic spoznajo, da je vsaka oseba unikatna, kar jo bogati, ima močna področja in jih lahko uporabi. Spremenijo svoje občutke do hendikepa: postanejo bolj svobodni, izboljšajo občutke, ki jih imajo ob srečanju s hendikepirano osebo, zmanjšajo strah, da se jim lahko zgodi hendikep in njihovo življenje tako izgubi smisel. Iščejo ustrezne prilagoditve in spremenjene načine za opravljanje iste aktivnosti, pri čemer krepijo lastno ustvarjalnost in kreativno razmišljanje. Imajo možnost, da se vživljajo v različne situacije in ubesedijo svoje občutke. Spoznajo značilnosti odnosov med hendikepiranimi in nehendikepiranimi. V času delavnice soustvarjajo s posameznikom s hendikepom, pri čemer krepijo spoštovanje in solidarnost. Poveča se jim občutek lastne vrednosti, spoznajo svoje močne plati in ozavestijo, da potrebujejo podporo pri premagovanju svojih šibkosti.

 Foto: Otroci s prevezami čez oči zbrani okrog izvajalke delavnice

 

KOLIKO ČASA POTEKA DELAVNICA?

Delavnica Bontonček traja dve ali štiri šolske ure.

KAJ SE DOGAJA NA DELAVNICI?

Medtem, ko imajo udeleženci delavnic zmanjšane nekatere sposobnosti, na primer  prevezo čez oči, onemogočeno uporabo rok ali so na invalidskem vozičku, opravljajo različne aktivnosti. Z uporabo različnih čutil prepoznavajo predmete in živila. Predstavimo poklic osebnega asistenta, pravila v komunikaciji, ki veljajo v odnosu s hendikepiranimi, tehnične pripomočke  in prilagojene družabne igre, ki jih udeleženci preizkusijo. Pomemben del delavnice je pogovor z udeleženci, ki sledi izkustvenim aktivnostim in predstavitvi izkušenj izvajalcev iz vsakodnevnega življenja. Udeleženci imajo priložnost, da vprašajo, kar jih zanima in tako dobijo odgovore »iz prve roke«.

VSEBINA IN IZVEDBA DELAVNICE JE PRILAGOJENA STAROSTI UDELEŽNECEV

Izvedba in tema delavnice je prilagojena za tri starostne skupine. Za otroke v vrtcih in učence v prvi triadi osnovne šole je tema dostopnost in prilagoditev vrtca ali šole: kako se lahko otrok ali učenec s hendikepom vključi v vrtec ali šolo, kako mu lahko pomagajo, na katere ovire naleti v razredu, kako lahko prilagodijo razred ali igralnico. V drugi triadi je tema prilagoditev širšega okolja: prepoznavanje ovir v širšem okolju in iskanje rešitev za premagovanje ovir. V zadnji triadi osnovne šole in za starejše so tema etične vsebine v povezavi s hendikepom: kaj pomenijo razlike med ljudmi, kakšne možnosti ima oseba s hendikepom v poklicnem in zasebnem življenju.

Sofinancerji