Otroci s prevezami čez oči zbrani okrog izvajalke delavnice

Delavnice so zasnovane tako, da je že sam vstop ekipe v prostor del izkustva. Udeleženci delavnice z opazovanjem lahko zaznajo določene neobičajnosti, na primer zmanjšane zmožnosti gibanja in zaznavanja. Po začetni zadregi lahko ubesedijo svoje občutke, ki so jih zaznali, ko so bili v stiku z osebo z zmanjšanimi zmožnostmi. Tekom delavnice se bomo pogovarjali o ustreznih poimenovanjih posameznikov z različnimi osebnimi izkušnjami zmanjšanih zmožnosti. Prikazali bomo primerne in neustrezne pristope, načine komunikacije, prilagoditve in pripomočke. Udeleženci bodo na lastni koži preizkusili, kaj pomeni, če ne vidiš, ne moreš uporabljati okončin, in kako s takšno okoliščino opravljati vsakdanje aktivnosti. Pri tem bodo uporabljali pripomočke, spremenili način izvedbe aktivnosti ali pa uporabili pomoč druge osebe. Po vsaki dejavnosti bodo reflektirali svoja spoznanja in občutke, ki so jih zaznali pri opravljanju aktivnosti. Ker udeležence običajno najbolj zanimajo osebne zgodbe izvajalcev, delavnico zaključimo prav z njimi. Izvedbo delavnice prilagodimo starosti učencev.

 

Foto: Otroci sedijo v krogu. Dva sedita na tleh. Oči imata prevezane z ruto in si podajata žogo.

 

Ponujamo dve-urno in štiri-urno izkustveno delavnico, kjer na dveurnih delavnicah vsak učenec preizkusi praktično izvedbo zgolj ene od aktivnosti, pri štiriurnih delavnicah pa vsi udeleženci praktično izkusijo več različnih aktivnosti oz. vaje. Štiriurna delavnica poleg vsebin dveurne delavnice vključuje še tematike o neodvisnem življenju in ovirah, s katerimi se posamezniki srečujemo zaradi zmanjšanih zmožnosti ter načinih, kako je ovire možno premagati.

 

Prijavite se že danes. Prijava na delavnico

Sofinancerji