Predstavljamo aktivnosti v okviru projekta MDI, s katerimi bomo zagovarjali življenje v skupnosti, izven okvirov institucionalnega varstva.

ZAGOVORNIŠTVO IN CIVILNI DIALOG

 • Priprava predlogov in priporočil za spremembo zakonodaje
 • Priprava predlogov in priporočil za razvoj obstoječih programov, ki omogočajo storitve v skupnosti ter tudi za nastanek novih programov, ki omogočajo DI NABOR POTREBNIH STORITEV ZA PROCES DEINSTITUCIONALIZACIJE
 • Priprava predloga za ustanovitev nacionalne medresorske skupine za proces DI
 • Kampanja za uveljavljanje predlaganih sprememb
 • Vložitev pobude za novo poklicno kvalifikacijo NPK, osebni asistent /asistentk

ZAGOTAVLJANJE SERVISNE PODPORE NVO

 • Informiranje NVO o DI
 • Mentorstvo in podpora NVO

KREPITEV VLOGE VSEBINSKE MREŽE NVO

 • Spodbujanje mreženja in povezovanja NVO, ki zagovarjajo DI ali že sedaj izvajajo storitve v skupnosti kot alternativo inštitucionalne oskrbe z namenom krepitve NVO sektorja
 • Izvedba analize
 • Oblikovanje in promocija načel NVO pri izvajanju storitev v skupnosti, ki omogočajo DI:
 • Priprava strategije razvoja mreže NVO s področja DI

POVEZOVANJE Z MEDIJI, GOSPODARSTVOM, JAVNO UPRAVO IN ŠIRŠO JAVNOSTJO

 • Promocija rezultatov analize stanja (raziskave)
 • Promocija predlogov za izboljšanje stanja (prehoda k storitvam v skupnosti) in sklepanje strateških zavezništev

OBVEŠČANJE IN INFORMIRANJE JAVNOSTI O PROJEKTU

Sofinancerji