Osebna pomoč se izvaja v okviru programa NŽH - neodvisno življenje hendikepiranih in se izvaja za hendikepirane posameznike v starosti od 18 do 65 let, ne glede na medicinsko diagnozo ali status invalidnosti. V okviru programa se izvaja storitev osebne pomoči za tiste uporabnike, ki jo potrebujejo samo v obsegu do 30 ur tedensko in dejansko niso upravičeni do osebne asistence v okviru zakona. Poleg tega pa se izvajajo še druge podporne storitve v skupnosti, namenjene zagotavljanju neodvisnega življenja hendikepiranih posameznikov: prevozi hendikepiranih oseb, prehodna stanovanja in vrstniško svetovanje ter informiranje.

 

Foto: osebna pomočnica obuva osebi na invalidskem vozičku škornje.

 

Osebna pomoč zajema osebno nego v manjši meri, več pa pomoči pri različnih gospodinjskih opravilih, urejanju dokumentacije in pri spremstvu uporabnikov na vsakodnevne aktivnosti. Uporabnik ali v njegovem imenu njegov zakoniti zastopnik imata možnost izbire osebnega pomočnika, določata mu vrsto in način dela oz. nudenja pomoči ter urnik dela. Način dela in metode dela so zelo individualizirane, vedno prilagojene posameznemu uporabniku, glede na to, kaj oseba potrebuje oziroma želi. Ob vključitvi v program se sklene dogovor o izvajanju storitve, uporabnik in njegov osebni pomočnik pa se udeležita temeljnega izobraževanja. Osebna pomoč nato poteka po navodilih uporabnika, ki mora svojega osebnega pomočnika tudi priučiti za delo pri njem.

Vključitev v program uporabnikom prinese predvsem večjo samostojnost in neodvisnost pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti kot tudi avtonomnost v odnosu do drugih družinskih članov oz. oseb, ki hendikepiranemu posamezniku pomagajo v vsakdanjem življenju.

Za več informacij in vključitev v program NŽH - osebna pomoč nas prosim kontaktirajte:

Barbara Močilar: barbara@yhd-drustvo.si

 

Sofinancerji