Prehodna stanovanja, ki jih imamo v neprofitnem najemu s strani Javnega stanovanjskega sklada MOL so namenjena hendikepiranim osebam, ki nujno potrebujejo rešitev bivalne stiske, se želijo osamosvojiti od svoje družine ali zapustiti institucijo. Stanovanja so prehodna – kar pomeni, da v času bivanja v njih uporabniki preizkušajo »življenje na svojem«, ob naši podpori urejajo vso potrebno dokumentacijo, se učijo upravljanja asistence in tudi opravljanja drugih vsakdanjih stvari ter skušajo pridobiti lastno stanovanje za bivanje.

 

 

Program prehodnih stanovanj je dejansko nadgradnja programa osebne asistence, saj se nam je v praksi pokazalo, da osebna asistenca marsikateremu hendikepiranemu uporabniku ni dovolj za neodvisno življenje. Ko se nekdo želi preseliti iz institucije ali od svoje matične družine in zaživeti na svojem, je prvi problem, s katerim se sreča, primerna nastanitev. Poleg tega pogosto hendikepirani posamezniki, ki prvič zaživijo na svojem, izven institucionalnih okvirov ali brez stalne prisotnosti in podpore staršev ali drugih sorodnikov, potrebujejo več stalne podpore za učenje socialnih spretnosti, kar pa dejansko presega delo osebnih asistentov.

Trenutno imamo v najemu dve stanovanji:

  • Eno je v Celovških dvorih, Rakuševa 30: stanovanje je dostopno z dvigalom, ima dve ločeni sobi in kabinet in je primerno za dve osebi na vozičku, ki si delita skupno kuhinjo, kopalnico in klet.
  • Drugo se nahaja na Jakopičevi 3, prav tako primerno za dve osebi na vozičkih, ločeni sobi, velik zunanji atrij, skupna uporaba kopalnice, kuhinje, shrambe in kleti.

Z uporabniki sklenemo najemno pogodbo pod pogoji, ki so vnaprej znani. Uporabniki nam na podlagi mesečnega zahtevka povrnejo najemnino ter mesečne stroške, lahko pa so tudi upravičeni do subvencionirane najemnine.

Sofinancerji