Vrstniško svetovanje je podpora hendikepirani osebi, da lahko živi neodvisno življenje. Uporabnik, ki se znajde v situaciji, za katero sam ne najde ustrezne rešitve, s podporo usposobljenega vrstniškega svetovalca poišče zase ustrezne rešitve. Rezultati vrstniškega svetovanja so lahko opolnomočenje, čustvena razbremenitev, realizacija lastnih potencialov in večja informiranost. Ko govorimo o vrstništvu, mislimo na ljudi, ki imajo podobno življenjsko izkušnjo, v tem primeru hendikepa.

NAČIN DELA: ko uporabnik opredeli situacijo in dobi vpogled v lastno situacijo, ga vrstniški svetovalec spodbuja, da opiše svoje čustveno doživljanje v tej situaciji. Vrstniški svetovalec pove, kako se je sam počutil v podobni situaciji in s tem doseže, da pride pri uporabniku do čustvene razbremenitve. Sledi iskanje ustreznih rešitev primernih za uporabnika in pogovor o možnih posledicah za vsako izbiro

TEHNIKE DELA: aktivno poslušanje, spodbujanje pri iskanju rešitev in posredovanje informacij.

NAČELO ZAUPNOSTI: O stvareh, o katerih se pogovarjamo, se izven okvira srečanja oz. konteksta vrstniškega svetovanja ne govori.

IZBIRA USTREZNE REŠITVE IN ODGOVORNOST ZA IZBIRO:izhajamo iz predpostavke, da ima vsak posameznik svojo pot – svojo zgodovino, iz katere izhaja, svoje okolje, v katerem živi, svoje osebnostne značilnosti, ki usmerjajo njegovo čustvovanje, vedenje in svojo življenjsko usmeritev, ki ji sledi. Zato pri vrstniškem svetovanju ne delimo nasvetov. Skupaj se pogovarjamo o različnih možnostih, jih pretehtamo iz več zornih kotov, primerjamo svoje izkušnje… v končni fazi pa bo svojo rešitev vendarle vedno izbral posameznik sam in sam bo tudi nosil odgovornost zanjo.

 

Vrstnici sedita na stolu in se pogovarjata (fotografija je simbolična).

 

 

OBLIKE VRSTNIŠKEGA SVETOVANJA:

Individualno vrstniško svetovanje pomeni, da sta v pogovoru udeležena samo eden vrstniški svetovalec in uporabnik. O načinu in pogostosti svetovanj se uporabnik in svetovalec dogovarjata individualno. Skupaj lahko razdelata tudi konkretne korake in na tak način jasno začrtata pot do ustrezne rešitve.

Skupinsko vrstniško svetovanje pomeni, da je prisotnih več uporabnikov storitve in tudi več vrstniških svetovalcev v času, ki ga določimo vnaprej. Pogovarjamo se o temi, ki je vnaprej določena. Pri tem nekdo od vrstniških svetovalcev vodi pogovor, ostali pa se vključujejo glede na svoje izkušnje o obravnavani temi. Takšna oblika poteka enkrat mesečno v pisarni društva.

 

KOMU JE NAMENJENA STORITEV

Storitev je namenjena vsem hendikepiranim posameznikom, ki sami ocenijo, da tovrstno storitev potrebujejo. Pri tem medicinska diagnoza, vrsta in stopnja hendikepa niso pomembni.

Storitev vrstniškega svetovanja je za uporabnike brezplačna. Vsi zainteresirani pišite na yhd-drustvo@yhd-drustvo.si ali pokličite na 01 521 22 77.

Sofinancerji